Direct aanvragen:

Ik wil:
Aansprakelijkheids- / milieuschadeverzekering 2

Aansprakelijkheids- / milieuschadeverzekering

Aansprakelijkheid

Wie werkt maakt fouten en kleine ongelukken kunnen grote (financiële) gevolgen hebben. Door uitoefening van uw bedrijf loopt u het risico dat u vroeg of laat een keer aansprakelijk wordt gesteld. Het is derhalve zeer belangrijk om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben met een goede dekking.
De Soester Onderlinge heeft een uitstekende aansprakelijkheidsverzekering voor agrariërs. Uw particuliere aansprakelijkheid is standaard meeverzekerd en u kunt de dekking uitbreiden met het jagersrisico.

Milieuschade

De huidige aanscherping van de milieuwetten treft uw bedrijfstak als geen andere. Ondanks uw naleving van deze wetten kan er toch milieuschade ontstaan door bijvoorbeeld het gebruik of verwerking van mest, olie, gewasbeschermingsmiddelen en asbest. U kunt in dat geval te maken krijgen met kosten van bijvoorbeeld het saneren van bodem en/of water. Een milieuschadeverzekering dekt onder andere deze kosten.

Google Maps
Contact
 
Direct aanvragen: Ik wil:
Soester Onderlinge Verzekeringen
Soesterbergsestraat 26 | Postbus 353, 3760 AJ Soest | Tel: (035) 60 29 060 | Fax: (035) 60 29 488 info@soesteronderlinge.nl