Direct aanvragen:

Ik wil:
Gebouwen / inventaris / opruimingskosten / bedrijfsschade2

Gebouwen / inventaris / opruimingskosten / bedrijfsschade


Wees als nuchtere ondernemer in de agrarische sector verstandig en doe een beroep op de gedegen kennis van de Soester Onderlinge. Van oorsprong opgericht door en voor agrariërs hebben wij een jarenlange ervaring op het gebied van agrarische verzekeringen. Ieder agrarisch bedrijf is uniek en behoeft een advies op maat. Een van onze ervaren medewerkers brengt al uw risico's in kaart en brengt een passend advies uit.

Gebouwen

Uw bedrijfsgebouwen vertegenwoordigen kapitale waarden en zijn onmisbaar in uw bedrijfsvoering. Het is dus belangrijk dat de continuïteit van uw bedrijf niet in gevaar komt in geval van een onverhoopte schadegebeurtenis.
De Soester Onderlinge heeft uitstekende verzekeringen die uw risico's afdekken. Vanzelfsprekend met goede voorwaarden en scherpe premies.

Inventaris

De ontwikkelingen in de landbouw en veehouderij staan niet stil. Oude technieken ruimen het veld voor nieuwe en dit kan een ingrijpende verandering zijn in de waarde van uw bedrijfsinventaris. Ook de hieraan verbonden risico's veranderen. Het is een geruststellende gedachte dat u een beroep kunt doen op één van onze adviseurs die regelmatig contact met u onderhoudt om de veranderingen binnen uw bedrijf door te nemen en u van goede adviezen voorziet.

Opruimingskosten

Schade aan uw bedrijfsgebouwen en inventaris tengevolge van een gedekt evenement kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Het blijft echter niet altijd bij de kosten van herstel van het beschadigde. Het afvoeren van materialen vormt een steeds grotere kostenpost. Wat dacht u van de nota van het verwijderen en afvoeren van asbest? Deze bijkomende kosten worden vergoed op onze verzekering tegen opruimingskosten.

Bedrijfsschade

De gevolgen van een schade beperken zich niet alleen tot de bedrijfsgebouwen en inventaris. Als uw bedrijfsvoering stil komt te liggen heeft dit negatieve gevolgen voor uw inkomsten terwijl veel kosten gewoon doorlopen. Gelukkig kan de Soester Onderlinge zorgdragen voor een bedrijfsschadeverzekering die voorkomt dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt.Google Maps
Contact
 
Direct aanvragen: Ik wil:
Soester Onderlinge Verzekeringen
Soesterbergsestraat 26 | Postbus 353, 3760 AJ Soest | Tel: (035) 60 29 060 | Fax: (035) 60 29 488 info@soesteronderlinge.nl