Direct aanvragen:

Ik wil:
Brand... en dan?2

Brand... en dan?

Begin juli, 's nachts om kwart over drie worden mijn vrouw, twee van onze zonen en ik opgeschrikt, door gebons op de deuren en de roep: "Hé, je dak staat in de hens." Twee late bezoekers van de voetbalclub, die we eeuwig dankbaar zullen blijven voor hun opmerkzaamheid. Wij wonen in een woonboerderij met rieten kap en de rietpyromaan heeft ons gevonden… Snel de brandblusser gepakt, de buurman komt helpen met de tuinslang, want de stank van smeulend riet is in de straat goed merkbaar. Het zijn maar kleine vlammetjes en in die zin ook niet angstaanjagend. Ze gaan echter niet uit.

Gelukkig staat er na vijf minuten een politieman op het erf en na tien minuten de brandweer. Onze verwachting is dan, dat zij snel de boel onder controle zullen hebben. We gaan het huis weer binnen, kleden ons wat warmer aan en worden buiten weer opgevangen door de coördinator van Salvage, die ons de nacht door begeleidt. Dat is maar goed ook, want al snel ontrolt zich een horrorscenario. De vlammen slaan uit het dak, als de brandweer riet weghaalt om de rest van het dak te sparen.

Onvoorstelbaar hoe snel de straat en het erf zich vullen met mensen, die midden in de nacht blijkbaar naar politieradio's of brandweermeldingen luisteren. Onze Salvage coördinator blijft de rust zelve en geeft aan wat ons te wachten staat. Allereerst mogen we ons huis niet meer binnen, maar wel het bijgebouw waar mijn kantoor gevestigd is. Daar kunnen we, vroeg in de ochtend bellen met de rietdekker, de elektricien en een aannemersbedrijf, dat bouwhekken om het perceel heen moet zetten, in afwachting van het opnemen van de verdere schade.

Uiteraard wordt ook contact gelegd met onze verzekeringsmaatschappij, De Soester Onderlinge. Deze hebben snel een expert ingeschakeld, waarbij de Salvage coördinator ons waarschuwt voor telefoontjes en mails, die zullen losbarsten rond acht uur 's ochtends, waarbij contra-experts zich aanbieden. Dat gebeurt inderdaad. Wij besluiten echter niet overhaast op aanbiedingen in te gaan, maar wachten eerst af wat onze expert, Dick de Boer van de firma KakesWaal, aangesteld namens De Soester Onderlinge, te vertellen of te vragen heeft.

Deze komt in de loop van de ochtend. Als het pand is vrijgegeven, nemen we de schade op die aanzienlijk is. Door het vele bluswater lijkt het grootste gedeelte van het meubilair niet meer te gebruiken. Alle parketvloeren staan rechtovereind en dienen verwijderd te worden. Een bijkomend punt is, dat we aan het einde van de week zouden vertrekken voor een vakantie naar Canada met alle kinderen. In goed overleg wordt besloten deze door te laten gaan. Dat betekent wel, dat het hele huis wordt leeggemaakt door een calamiteitendienst. Ook dat wordt door de expert geregeld en de dag voor vertrek wordt een partij kleding aangeleverd, die niet naar roet stinkt, wat bij alle andere zaken die in huis staan, wel het geval is. Zoals de meeste Soesters geroken hebben, is de brandlucht zeer penetrant. Het gaat overal inzitten, zoals we weken later nog zullen merken.

Na onze vakantie is het overleg met de expert intensiever. De herbouw wordt gestart en ondertussen moet er onderhandeld worden over wat wel of niet vervangen wordt. De expert kijkt daarbij niet alleen naar de korte termijn, maar blijkbaar ook naar de risicofactoren, voor ons en voor de verzekeraar, op langere termijn. Zo wordt besloten de gehele voorkant van onze woonboerderij opnieuw te laten dekken met schroefriet, waardoor de brandkansen aanzienlijk afnemen. Er wordt meegedacht over bouwkundige aanpassingen, die niet alleen een sneller herstel van het pand dienen, maar ook voor de gebruiker een verbetering zijn. In samenspraak wordt het contract met de aannemer getekend en De Soester Onderlinge draagt zorg voor de betalingen aan de aannemer, want zij moeten er wel zeker van zijn, dat het geld gebruikt wordt voor de opbouw van het pand en niet voor andere zaken.

Ondertussen hebben wij wel zorgen over hoe de expert zal omgaan met onze inboedel. Er staan kwaliteitsspullen, maar die zijn soms wel al vijftien of twintig jaar oud. Ondertussen hebben we veel indianenverhalen gehoord over verzekeraars, die in deze fase van de afwikkeling onredelijk worden, zaken niet willen vergoeden, of bepaalde roerende goederen lager taxeren dan ze volgens de eigenaar waard zijn. Voor ons is de waardebepaling van de expert verrassend realistisch. Dat geldt ook voor de tegemoetkoming in de vervangende woonruimte en bijvoorbeeld de kosten, die gemoeid zijn met het herstel van de tuin. Bovendien komt De Soester Onderlinge haar betalingsverplichtingen aan derden vlekkeloos na. Dat betekent ook, dat de aannemer een extra stapje wil zetten, omdat hij niet lang op zijn geld hoeft te wachten.

Overigens zijn er ook zaken, die we aangekaart hebben, en niet gehonoreerd worden door De Soester Onderlinge. Zo kwamen wij tot de ontdekking, dat de boktor aardig had huisgehouden in ons huis en dat de samenstelling van het dak met betrekking tot spanten en gordingen echt niet meer van deze tijd is. Die aanpassingen moet je dan zelf betalen. De uitdrukking "in de brand, uit de brand" gaat dan ook slechts gedeeltelijk op. Door constructief meedenken van de expert en het nodige meerwerk zoals een dakkapel aan de voorkant, hebben wij een mooier huis teruggekregen, hetgeen zich waarschijnlijk ooit zal vertalen in de waarde van het pand, maar op dit moment moet de liquiditeitskloof nog even overbrugd worden!

Dat neemt echter niet weg, dat wij zeer tevreden zijn over de correcte afhandeling en de betrokkenheid van De Soester Onderlinge en de expert, die ze ingeschakeld hebben.

Soest, februari 2012
Frans Smeets

Google Maps
Contact
 
Direct aanvragen: Ik wil:
Soester Onderlinge Verzekeringen
Soesterbergsestraat 26 | Postbus 353, 3760 AJ Soest | Tel: (035) 60 29 060 | Fax: (035) 60 29 488 info@soesteronderlinge.nl