Soester Onderlinge Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekering 2

Aansprakelijkheidsverzekering

De door u geleverde producten of diensten kunnen onverwacht schade veroorzaken aan derden.
Ook kunt u als werkgever aansprakelijk worden gesteld door één van uw werknemers als hem/haar iets overkomt in uw bedrijf. Indien u aansprakelijk bent, kan dit grote financïele gevolgen hebben.
De Soester Onderlinge bemiddelt voor diverse verzekeringsmaatschappijen en kan u een onafhankelijk advies op maat leveren.