Direct aanvragen:

Ik wil:
Gebouwen / inventaris / opruimingskosten / bedrijfsschade2

Gebouwen / inventaris / opruimingskosten / bedrijfsschade

Gebouwen

Uw bedrijfsgebouwen vertegenwoordigen kapitale waarden en zijn onmisbaar in uw bedrijfsvoering. Een kleine schade kan al grote financiële gevolgen hebben. Het is dus noodzakelijk gebouwen tegen de juiste waarde en op goede condities te verzekeren. De Soester Onderlinge geeft u een onafhankelijk advies op maat en zorgt voor een passende polis.

Inventaris

U staat versteld van de waarde van uw bedrijfsinventaris.
Tel alles maar eens op: Machines, productie- en handelsgoederen, grondstofvoorraden en kantoorinventaris. Ingeval van schade wilt u natuurlijk tot vervanging overgaan, hetgeen een kostbare zaak kan zijn. Verzeker u daarom op uitstekende condities bij de Soester Onderlinge. Het is een geruststellende gedachte dat u een beroep kunt doen op één van onze adviseurs die regelmatig contact met u onderhoudt en u van goede adviezen voorziet.

Opruimingskosten

Schade aan uw bedrijfsgebouwen en inventaris tengevolge van een gedekt evenement kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Het blijft echter niet alleen bij de kosten van herstel of vervanging van het beschadigde. Het afvoeren van materialen vormt een steeds grotere kostenpost. De Soester Onderlinge heeft uitstekende mogelijkheden om voor deze kosten dekking te vinden.

Bedrijfsschade

De gevolgen van een schade beperken zich niet alleen tot de bedrijfsgebouwen en inventaris. Als uw bedrijfsvoering stil komt te liggen heeft dit negatieve gevolgen voor uw inkomsten terwijl veel kosten gewoon doorlopen. Gelukkig kan de Soester Onderlinge zorgdragen voor een bedrijfsschadeverzekering die voorkomt dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt.

Google Maps
Contact
 
Direct aanvragen: Ik wil:
Soester Onderlinge Verzekeringen
Soesterbergsestraat 26 | Postbus 353, 3760 AJ Soest | Tel: (035) 60 29 060 | Fax: (035) 60 29 488 info@soesteronderlinge.nl